Privacyverklaring

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 

Uw privacy en mijn website

Als u via deze website contact met mij opneemt, hoeft u alleen uw naam, mailadres en telefoonnummer in te vullen, eventueel met een korte toelichting op uw vraag. Mijn website gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Uw privacy en mijn praktijk

In mijn praktijk verzamel ik van mijn cliënten alleen die gegevens die nodig zijn voor de behandeling en administratie daarvan. De grondslag voor deze verwerking is de trajectovereenkomst die ik met cliënten aanga. Het gaat daarbij om de volgende gegevens:

 • Naam, contactgegevens
  Deze gegevens heb ik nodig om u te kunnen bereiken voor het maken of verzetten van afspraken en voor het versturen van de factuur. Het gaat om: 
 • Naam, adres en woonplaats
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummers en e-mail adressen

Dossier
Ik maak een intakeverslag en aantekeningen van de sessies. Deze zijn nodig voor de behandeling en worden veilig bewaard. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden. De wet verplicht mij om de dossiers twintig jaar te bewaren.

Geheimhouding
Ik heb een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u communiceer. Gegevens worden niet aan anderen verstrekt. Indien een bedrijfsarts of huisarts of iemand anders die betrokken is bij de behandeling informatie wil, zal ik die alleen verstrekken met expliciete, schriftelijke toestemming van u en na goedkeuring van hetgeen verstrekt wordt.

Communicatie via beveiligde kanalen
Waar mogelijk zal ik met u communiceren via beveiligde kanalen of gebruik maken van aanvullende beveiligingsmaatregelen zoals wachtwoorden. 

Beveiliging
De gegevensdragers (zoals pc), waarop de gegevens zijn opgeslagen, zijn goed beveiligd (met antivirussoftware en wachtwoorden). Bij een datalek doe ik melding bij de autoriteit persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Ik bewaar de gegevens tot 20 jaar na het laatste contact.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt op verzoek uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Toestemming
Alle cliënten geven bij aanvang van de behandeling schriftelijk toestemming voor het vastleggen van gegevens zoals in dit document beschreven.

Administratie en verwerking
Voor de verwerking van facturen maak ik gebruik van Moneybird. Op een factuur vermeld ik de volgende gegevens:

  • NAW gegevens
  • Prestatiecode tbv de declaratie bij uw zorgverzekering
  • Geleverde dienst (bijvoorbeeld therapie), datum en duur
  • Bedrag

Betaling door derden
Indien ik de factuur verstuur naar een derde (bijvoorbeeld de werkgever) dan is daarop vermeld:

 • Naam cliënt
 • Geleverde dienst: contacturen en datum
 • Bedrag  

Barbra van Pommeren

“Ik ben respectvol in het contact, open, doortastend en zonder oordeel. In alle openheid kun je praten over jezelf en in alle veiligheid werk je aan jezelf.”
Meer over Barbra van Pommeren

 

Ook ‘s avonds
Snel een eerste afspraak
Zonder verwijsbrief

Adres:
Berenkoog 49
1822 BN Alkmaar

06-14441134

Contact

Menu