EMDR therapie

Wat is EMDR?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie die is ontwikkeld voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende gebeurtenis. Amerikaans psychologe, Francine Shapiro, heeft in 1989 het positieve effect van EMDR op trauma’s ontdekt. In de jaren daarna is dit verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapie.  

Wanneer/waarvoor EMDR?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in je leven. Vaak kun je deze op eigen kracht verwerken, maar soms lukt dat niet en loop je in de verwerking vast. Er ontstaan dan allerlei klachten, waaronder bijvoorbeeld slaapproblemen, angst, vermijding of een negatief zelfbeeld. Het kan zijn dat je steeds angstwekkende beelden (flash backs) en gedachten hebt over de heftige gebeurtenis. Misschien zie je zelf het verband niet (meer) tussen jouw klachten en datgene wat je hebt meegemaakt, of dacht je het diep in jezelf te hebben weggestopt. Toch kun je er dan zomaar last van krijgen.    

Het doel van EMDR is je te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, zodat de emotionele lading en je klachten verminderen of verdwijnen. 

Hoe gaat EMDR in zijn werk?

Ik zal je vragen aan de gebeurtenis terug te denken en mij te vertellen over de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Hiermee kunnen we de EMDR doelgericht toepassen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart met een afleidende stimulus. Ik gebruik daarvoor een koptelefoon waarbij je afwisselend links en rechts een klikkend geluid hoort. Terwijl je aandachtig luistert naar de ‘klikjes’, zal ik je vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. 

Doorgaans komt er tijdens deze sets met ‘klikjes’ een stroom van gedachten en beelden op gang en ook verschillende emoties of lichamelijke sensaties. Herhaaldelijk vraag ik je wat er in je boven komt: wat je op dat moment aan beelden ziet en wat je ervaart. Vaak volgen verschillende beelden zich op. Ik vraag je vervolgens om je te concentreren op de meest opvallende verandering waarna de stroom van gedachten, beelden, gevoelens en/of lichamelijke sensaties weer verder zal gaan. 

De voorbereiding

Een sessie EMDR duurt 1,5 uur. Voor je met EMDR start zal ik je het hele proces uitleggen, wat ik ga doen, waarom en wat je kunt verwachten. Ik besteed uitgebreid aandacht aan de oorzaak en achtergrond van jouw klachten, alsmede de mate van last die jij ervaart. Als het nodig is om jouw draagkracht te vergroten voorafgaand aan een EMDR sessie dan gaan we daarmee aan de slag. 

Wat zijn de te verwachten effecten?

De sets met ‘klikjes’ zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt steeds gemakkelijker om aan de gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf; ze vervagen of verkleinen. Soms krijg je nieuwe inzichten, waardoor je op een andere manier naar de heftige gebeurtenis kunt kijken; Je gaat er anders over denken. Je verwerkt de gebeurtenis; deze krijgt een plek. 

Zijn er ook nadelen?

Na afloop van een EMDR-sessie kunnen de effecten nog even doorwerken en dat is goed. Je kunt het gevoel hebben de regie even kwijt te zijn, bijvoorbeeld als er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Wellicht stelt het je gerust te weten dat dit doorgaans niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan. Je kunt een dagboekje bijhouden waarin je opschrijft wat er naar boven komt. In een opvolgende sessie besteden we hier dan aandacht aan. 

Wetenschappelijke onderbouwing

Er wordt heel veel onderzoek gedaan naar de verklaring van de effecten van EMDR. Uit de onderzoeken die zijn verricht lijkt de werking van EMDR te maken te hebben met de informatieverwerking van de hersenen.

Doordat bewust de aandacht wordt gericht op de traumatische gebeurtenis inclusief een afleidende stimulus is het voor de hersenen onmogelijk de herinnering op dezelfde manier intact te houden.

Doordat er een wisselwerking tussen de twee hersenhelften plaats vindt wordt verstand en gevoel geïntegreerd, waardoor je na één of meerdere sessies EMDR anders over de traumatische ervaring denkt en voelt.

Barbra van Pommeren

“Ik ben respectvol in het contact, open, doortastend en zonder oordeel. In alle openheid kun je praten over jezelf en in alle veiligheid werk je aan jezelf.”
Meer over Barbra van Pommeren

 

Ook ‘s avonds
Snel een eerste afspraak
Zonder verwijsbrief

Adres:
Berenkoog 49
1822 BN Alkmaar

06-14441134

Contact

Menu